viernes, 15 de septiembre de 2017

Convocatoria Mail Art (Arte Postal)

Un novo taller, nova caixa de correo, da pé a pedirvos vosa participación.
Está en Ribeira (A Coruña) , na ribeira, a beira de.


tema: A BEIRA DE, A RIBEIRA
Enviar a:
MANOEL BONABAL
A Graña nº 34
ES-15967 – RIBEIRA   (A Coruña)
Data límite: 15-marzo-2.018
Técnica, tamaño, etc. LIBRE
Coas obras recibidas realizarei exposición nesa localidade e crearei  blog para organizar e mostrar puntualmente as novidades.
Rogo difundir.
Moitas grazas.
Manoel

mabace@wanadoo.es
-------

CONVOCATORIA MAIL ART (ARTE POSTAL)A new workshop, new postbox, the opportunity to ask for your participation.
It is in Ribeira* (A Coruña), on the riverside*, at the vera of.
Theme: On the vera of, the shore
Send to:
MANOEL BONABAL
A Graña nº 34
ES-15967 - RIBEIRA (Spain)

deadline: 15-marzo-2018
Size and technique: FREE
With the works received I will realize exhibition in that locality and I will create blog to organize and to show punctually the novelties.

I beg to give publicity
Thank you very much.
Manoel

mabace@wanadoo.es
 --------
Un nuevo taller, nuevo buzón,  da pié para pediros  vuestra participación.
Está en Ribeira (A Coruña), en la ribera, a la vera de.
Tema: A la vera de, la ribera
Enviar a:
MANOEL BONABAL
A Graña nº 34
ES-15967 – RIBEIRA   (A Coruña)
Con las obras recibidas realizaré exposición en esa localidad y crearé blog para organizar y mostrar puntualmente las novedades.
Ruego difundir.
Muchas gracias.
Manoel
mabace@wanadoo.es